Tradičným typom kanalizácie je kanalizácia gravitačná, ktorá využíva gravitačnú silu splaškov v potrubí, ktoré preto musí byť vyspádované. Tlaková kanalizácia sa často používa v menších obciach, v okrajových lokalitách miest a v nových developerských projektoch. Kanalizácia je založená na pretlaku v dopravnej sieti a nie je závislá od spádu potrubia. Možno ju uložiť aj do zamŕzajúcej hĺbky, takže netreba taký hlboký výkop ako v prípade gravitačnej kanalizácie. Pri tlakovej kanalizácii sa využíva aj polyetylénové potrubie spájané elektrotvarovkami alebo na tupo.

V našej ponuke tak nájdete výrobky pre klasickú gravitačnú kanalizáciu, ako sú kanalizačné šachty a spätné klapky, aj pre tlakovú kanalizáciu. Špecializujeme sa na spájanie PE potrubia a podieľame sa aj na projektoch výstavby tlakových kanalizácií v celej Slovenskej republike.

Produkty pre kanalizáciu

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Kontakt

Bronislav Mandinec
Produktový manažér na Slovensku
+421 903 705 128
bmandinec@aliaxis.com