#wearealiaxis

Skupina Aliaxis je medzinárodná skupina spoločností a celosvetový líder vo výrobe a obchodovaní s plastovými výrobkami v štyroch kľúčových trhových segmentoch: stavebné výrobky, sanitárna technika, priemyselné aplikácie a komunálne služby.

Po celom svete poskytujeme udržateľné, inovatívne riešenia pre vodné a energetické hospodárstvo v snahe predvídať budúce potreby našich zákazníkov a celej spoločnosti.

S viac ako 15 000 zamestnancami v 40 krajinách ponúkame zákazníkom lokálny a osobný prístup, ale so znalosťami a skúsenosťami celej širokej platformy, ktorú vytvára skupina Aliaxis. Aliaxis je spoluvlastnená spoločnosť so sídlom v Bruseli.

Aliaxis v číslach

Kto sme

Náš príbeh

Voda je základom života. Predchádzame jej plytvaniu, pomáhame s ňou efektívne hospodáriť a sprístupňujeme ju ľuďom.

Skupina Aliaxis má pôvod v rodinnom podnikaní. Do dnešného dňa sme sa rozrástli najmä prostredníctvom akvizícií a spojením ďalších spoločností s pôvodným rodinným podnikom, aby sme sa stali svetovým lídrom v oblasti prepravy médií dodávajúcim potrubia, tvarovky a ďalšie riešenia v oblasti distribúcie a hospodárenia s vodou.

Spoločnosť Aliaxis je v centre vodárenskej revolúcie od polovice minulého storočia, keď bolo nainštalované prvé plastové potrubie. Dnes sa plasty vďaka svojim technickým vlastnostiam a jednoduchej manipulácii ukazujú ako najvhodnejší materiál na prepravu médií, často so životnosťou viac ako 100 rokov.

Zároveň sa však svet veľmi mení. Urbanizácia a klimatické zmeny vytvorili nové výzvy, ktorým musia vodné systémy čeliť a ktoré je potrebné riešiť udržateľným a efektívnym spôsobom. Preto sa meníme aj my. Keďže sa ľudia čoraz viac sťahujú do miest, musíme zabezpečiť, aby ich voda a energia nasledovali a aby to robili inteligentne. Údaje OSN ukazujú, že hoci extrémna chudoba klesá, viac ako 2 miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej pitnej vode. Cieľom OSN je, aby mal do roku 2030 každý prístup k bezpečnej pitnej vode. Naši ľudia a naše výrobky môžu pomôcť tento cieľ splniť.

Aby sme mohli byť aj naďalej lídrom, chceme našim zákazníkom ponúknuť lokálny a osobný prístup, ale so znalosťami a skúsenosťami celej širokej platformy, ktorú vytvára skupina Aliaxis. Aj preto zjednocujeme našich ľudí a značky pod značkou Aliaxis.

Áno, záleží na tom, či máte prístup k vode a energii. Ale možno ešte dôležitejšie je to, čo ľudia dokážu robiť, keď tento prístup majú. Dnešnou príležitosťou pre "rodinu" Aliaxis je transformovať sa a pomôcť našim zákazníkom premýšľať o nových spôsoboch, ako môžu žiť svoj život a ako umožniť ďalším generáciám žiť svoj život.

WE MAKE LIFE FLOW

Naše značky

Skupina Aliaxis zahŕňa celosvetovo uznávané značky, ako aj silné miestne značky. V posledných rokoch sa zmenilo a zjednodušilo aj označovanie našich výrobkov. Značka Aliaxis sa stala firemnou značkou.

Výročná správa
https://annualreport.aliaxis.com/
Novinky zo skupiny
https://aliaxis.com/news/
Viac o skupine Aliaxis
https://www.aliaxis.com