Poľnohospodárstvo, ktoré spotrebováva 70 % zásob sladkej vody, ktorá dnes dominuje celosvetovej spotrebe vody, a vzhľadom na to, že počet obyvateľov do roku 2050 sa zvýši na 9 miliárd, bude vyžadovať, aby sa poľnohospodárska produkcia zvýšila až o 50 %. Aby bolo možné čeliť týmto výzvam, spôsob využívania vody v poľnohospodárstve sa bude musieť vyvíjať so zameraním na maximalizáciu účinnosti a zníženie plytvania. Či už ide o plodiny, hospodárske zvieratá, mliekarne, rybolov alebo následné spracovanie, správne využívanie vody je absolútne zásadné pre maximalizáciu výnosov pri zachovaní a ochrane vzácnych zdrojov.

Dobre navrhnuté rozvodné, zavlažovacie, umývacie a odvodňovacie systémy sú kľúčovými súčasťami pri vytváraní udržateľných riešení vo všetkých typoch poľnohospodárstva, ktoré zaistia, že voda sa dostane tam, kde je najviac potrebná, a zároveň sa minimalizujú straty spôsobené únikmi a plytvaním. Využívame naše globálne odborné znalosti z riešení poľnohospodárskych problémov z celého sveta, aby sme vytvorili správne riešenia pre každú aplikáciu. Náš tím technických špecialistov kombinuje odborné znalosti z oblasti riadenia toku so širokou škálou produktových riešení, aby pomohol zákazníkom v celom poľnohospodárskom sektore čeliť výzvam dneška a vytvoriť udržateľné systémy.

Produkty na zavlažovanie

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt

Jan Hnátek
Vedúci divízie priemyselných potrubných systémov
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com