Súčasné požiadavky na moderné ubytovacie objekty sú veľmi vysoké. Preto pre hotely a penzióny dodávame vysokokvalitné materiály nielen z pohľadu materiálového zloženia, ale najmä z pohľadu funkčnosti. Samozrejmosťou sú už dnes odhlučnené odpadové systémy tlmiace hluk z odpadového potrubia a zvyšujúce tak komfort ubytovaných hostí.

 

Máme skúsenosti s dodávkami odhlučnených odpadových systémov, ale aj vnútorných rozvodov vody alebo vsakovacích a retenčných systémov práve pre ubytovacie zariadenia a údržbu zelene okolo nich.

Referenčné projekty

April 16, 2015
March 25, 2015

Chcete zvýšiť akustický štandard Vášho domu?

Nahraďte bežné odpadové potrubie odhlučneným systémom.

Výmena bežného odpadového potrubia za odhlučnené v rámci rekonštrukcie panelových a murovaných bytových domov prebieha štandardne a väčšinou je využitý existujúci priestor a trasy potrubia. Najväčší zmysel má výmena stúpačiek po celej dĺžke, pretože práve tu vzniká najväčší hluk spôsobený vysokou rýchlosťou spalškov. Montáž sa vykonáva pomocou hrdlových spojok s kotvením potrubia aj akustickými objímkami, aby sa v maximálnej možnej miere znížil prenos hluku vibráciami do stavebnej konštrukcie a obmedzil sa tak vplyv akustického mosta.

Čo môžeme ponúknuť investorom?

  • Poradenstvo vo fáze projektovania
  • Zaradenie produktov v databáze ÚRS a RTS pre tvorbu rozpočtov
  • Rýchle spracovanie cenovej ponuky a pružná reakci na prípadné zmeny
  • Spoľahlivé a včasné dodávky materiálu
  • Technická pomoc pri montáži a kontrola inštalácie
  • Montážne návody, certifikáty a prehlásenia o zhode na stiahnutie

Technická podpora

Vďaka doterajším skúsenostiam zaisťujeme poradenstvo vo fáze prípravy ako pre projektantov, tak aj pre investorov a montážne spoločnosti a počas realizácie som schopní poskytnúť technickú pomoc.

Súčasťou podpory sú projekčné podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentácia a návody na stiahnutie a taktiež poradenstvo a technická pomoc priamo na stavenisku pri výstavbe.

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com