V Európe sa na rozvody pitnej vody kladú vysoké požiadavky z pohľadu jej kvality, bezpečnosti a životnosti. Naším cieľom je prispieť k udržaniu vysokej kvality a dostupnosti pitnej vody aj pre ďalšie generácie a pomáhať zamedziť stratám v podobe únikov z potrubia. Preto používame polyetylén, materiál, ktorý je hygienicky neškodný, odolný a ktorého životnosť sa odhaduje na 100 rokov. Našou špecializáciou je jeho bezpečné a spoľahlivé spájanie.

Bezchybné zásobovanie pitnou vodou pre nás znamená v prvom rade hygienickú nezávadnosť vody. Vnímame však aj ďalšie dôležité faktory, ktoré pri výstavbe a rekonštrukcii vodovodnej siete zohrávajú významnú  úlohu. Medzi ne určite patrí dlhá životnosť materiálu a spojov a ich bezúnikovosť. V neposlednom rade treba sledovať aj ekonomické hľadisko montáže, nutných opráv a pod. PE 100 je pokročilý materiál vyrobený z termoplastického polyetylénu, ktorý nie je náchylný na praskanie a  pri okolitej teplote nad +5 °C je prakticky nerozbitný. Je vhodný na uloženie do zeme vďaka odolnosti voči pohybu okolia a dynamickému zaťaženiu. Zároveň je odolný voči teplote (-40 °C až +100 °C) aj voči oderu a UV žiareniu.

Produkty pre vodovodné siete

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Kontakt

Bronislav Mandinec
Produktový manažér na Slovensku
+421 903 705 128
bmandinec@aliaxis.com