Práca s vodou pri jej spätnom používaní je jednou z našich najdôležitejších činností. V ČR sme sa aktívne podieľali na najväčšom projekte spracovania odpadovej vody – ÚČOV Praha na Cisárskom ostrove. Pre tento technologicky vyspelý a komplexný projekt sme dodali ucelený rad plastových armatúr odolných voči širokej škále chemikálii potrebných pre procesy čistenia odpadovej vody.

Nedávno sme sa podieľali aj na novej čističke priemyselných odpadových vôd v areáli Škoda v Mladej Boleslavi. Náš potrubný materiál a skúsenosti z odvetvia boli v širokej miere využité aj tu. Naše stopy a potrubné systémy značky FIP nájdete v mnohých čističkách a úpravniach vôd po celej ČR aj za hranicami.

Produkty pre čistiarne odpadových vôd

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt

Jan Hnátek
Vedúci divízie priemyselných potrubných systémov
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com