Pre rozvody vody a odpadové systémy v zdravotníckych zariadeniach je najzásadnejšia ich bezpečnosť a spoľahlivosť.

Bezpečnosť rozvodov vodovodnej siete závisí od dobrého návrhu, správneho výberu materiálov a dôkladnej údržby systémov. Pre aktívne obmedzenie množenia baktérií vo vodovodnom potrubí odborníci odporúčajú tri základné opatrenia: V systéme nesmie stáť voda a musí byť zaistená dobrá cirkulácia. Zabráňte tvorbe vodného kameňa a korózii vhodným návrhom a údržbou, ktorá zodpovedá kvalite vody a špecifikáciám systému. Udržujte vysokú teplotu vody v potrubí alebo zaistite, aby teplotu vody bolo možné presne zvýšiť. Okrem uvedených opatrení možno pristúpiť k tzv. chlórovým šokom, k priebežnému chlórovaniu alebo ku krátkodobému zvýšeniu teploty (na 30 minút na teplotu 70 °C). So systémom HTA na báze chlórovaného PVC máme už mnohoročné skúsenosti v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ten je spoľahlivým pomocníkom v boji proti vodnému kameňu a korózii, ktoré podporujú tvorbu baktérií a znižujú účinnosť preventívnej a kuratívnej úpravy vody.

Zároveň sa kladie dôraz na určitý komfort, a to hlavne v zariadeniach následnej starostlivosti. Odhlučnené odpadové systémy sú dnes pre tieto zariadenia už štandardom. Zváraný odpadový systém z PE je zasa vďaka svojej vysokej chemickej a teplotnej odolnosti ideálny na vedenie odpadových vôd v nemocniciach, laboratóriách a priemyselných prevádzkach.

Referenčné projekty

November 11, 2013
August 21, 2014

Technická podpora

Vďaka doterajším skúsenostiam zaisťujeme poradenstvo vo fáze prípravy ako pre projektantov, tak aj pre investorov a montážne spoločnosti a počas realizácie som schopní poskytnúť technickú pomoc.

Súčasťou podpory sú projekčné podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentácia a návody na stiahnutie a taktiež poradenstvo a technická pomoc priamo na stavenisku pri výstavbe.

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com