Slovenskú plynárenskú sústavu tvoria plynovody, preberacie stanice, kompresné stanice, regulačné stanice, podzemné zásobníky plynu a zariadenia upravujúce a čistiace plyn.

Spoločnosť Aliaxis je dodávateľom elektrotvaroviek FRIALEN a tvaroviek na tupo pre spájanie plynovodného potrubia a už vyše 25 rokov je na slovenskom trhu partnerom spoločností pôsobiacich v plynárenstve. Na montáž plynovodov sa kladú najprísnejšie požiadavky z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti. Preto sú aj bezpečnostné elektrotvarovky FRIALEN ideálnou voľbou na spájanie potrubia. Zváracie prístroje FRIAMAT zároveň umožňujú veľmi komplexnú a zároveň ľahko dostupnú dokumentáciu zvárania plynovodného potrubia, ktorá je v tomto odvetví nevyhnutnosťou.

Preprava vodíka v plynárenskej sústave – H2 ready

Vodík ako energia vyrobená a skladovaná spôsobom šetrným k životnému prostrediu môže výrazne znížiť emisie CO2 najmä v priemysle, tepelnej energetike a doprave. Čo sa týka znižovania emisií CO2, politici a verejnosť sa v súčasnosti ešte stále najviac zameriavajú na elektrinu. Ale napríklad v Nemecku má na celkových emisiách CO2 stále najväčší podiel výroba tepelnej energie so 49 % (cca 1300 TWh) nasledovaná mobilitou s 28 % a až posledná je výroba elektriny s 23 %. Je teda čas rozšíriť našu pozornosť a hovoriť o vodíku ako o energii budúcnosti.

Elektrotvarovky FRIALEN sú na prepravu vodíka v plynárenských sústavách stopercentne pripravené.

Produkty pre plynovodné siete

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Kontakt

Bronislav Mandinec
Produktový manažér na Slovensku
+421 903 705 128
bmandinec@aliaxis.com