Požiadavky kladené na moderné administratívne budovy s halovými kanceláriami, potrebnými oznamovacími káblami a možnosťami komfortnej úpravy vnútornej mikroklímy z pohľadu akustiky sú dnes veľmi vysoké. To je dôvod, prečo pre tieto objekty už vyše 15 rokov dodávame odhlučnené odpadové systémy.

Zároveň sa čoraz častejšie, vďaka charakteru a rozloženiu stavieb a tiež vďaka častému multifunkčnému využitiu budov, využívajú podtlakové odvodnenia striech. To v protiklade ku konvenčnému systému ponúka nielen ekonomické, ale aj stavebno-technické prednosti. Gravitačné odvodnenie striech je napriek tomu najbežnejším spôsobom odvádzania dažďovej vody s ohľadom na architektonické riešenie budovy alebo napríklad pri malej odvodňovanej ploche strechy.

Aj pre tieto objekty platí hospodárenie s dažďovou vodou podľa platnej legislatívy a často ide o ekologické riešenie udržateľnosti, napríklad zelených striech, zelených fasád, zelene vo vnútroblokoch a pod. Vsakovacie, retenčné a akumulačné zariadenia možno umiestniť pod plochy, po ktorých možno chodiť, alebo napríklad pod parkoviská a iné plochy, po ktorých môžu jazdiť autá.

Referenčné projekty

November 04, 2021
July 15, 2020
July 23, 2015
October 06, 2021

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com