Maximalizácia produktivity pri zachovaní vysokých štandardov bezpečnosti je zásadná vo všetkých priemyselných procesoch, či už vo farmaceutických, potravinárskych a nápojových, petrochemických, materiálových a ďalších formách výroby. Doprava a riadenie médií zohráva zásadnú úlohu vo všetkých priemyselných procesoch. Vďaka účinnej kontrole procesnej vody, stlačeného vzduchu, chemikálií a ďalších korozívnych kvapalín fungujú operácie efektívne.

Každý priemyselný proces je jedinečný, preto je dôležité, aby každý systém dopravy a riadenia médií bol starostlivo špecifikovaný a správne nainštalovaný, aby bolo možné poskytnúť spoľahlivé riešenie s nízkymi nárokmi na údržbu, čo optimalizuje výkon procesu. Aliaxis má odborné znalosti a skúsenosti s mnohými aplikáciami a môže poskytnúť poradenstvo a zákazkové riešenia na úpravu vody, manipuláciu s chemikáliami, povrchovú úpravu, umývanie, stlačený vzduch a širokú škálu ďalších priemyselných procesov.

Vďaka výrazne nižšej hmotnosti a jednoduchému spôsobu spájania lepením alebo zváraním je práca s materiálmi jednoduchšia a rýchlejšia. Plasty sú zároveň tvárne a pri montáži umožnia vyššiu toleranciu. Odolnosť voči chemikáliám je najdôležitejším benefitom plastového potrubia. Bez tejto vlastnosti by niektoré moderné aplikácie založené na agresívnych médiách boli komplikovane realizovateľné.

Využívanie moderných technológií sa nevyhne ani potrubným systémom. V súčasnosti sa väčšina projektov realizuje s využitím armatúr s elektrickým alebo pneumatickým pohonom a bezdrôtových meraní prietoku. Ďalším krokom vpred sú nové generácie membránových ventilov.

 

Produkty pre technologické rozvody

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt 

Jan Hnátek
Vedúci divízie priemyselných potrubných systémov
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com