V súčasnosti opäť dochádza k väčšiemu rozvoju bytovej výstavby aj k rekonštrukciám starých panelových a murovaných domov. Požiadavky na bytovú výstavbu súvisia s požiadavkami na komfort bývania a takisto čoraz viac reflektujú potrebu použiť ekologické materiály a podporovať ekologické správanie. S kvalitou bývania veľmi úzko súvisia požiadavky na akustický komfort a snaha tlmiť hluk. V našej ponuke preto nájdete odhlučnené odpadové systémy, ktoré majú za cieľ tlmiť hluk z odpadového potrubia, ktorý môže byť najmä vo výškových budovách výrazným rušiteľom pokojného bývania.

Zároveň v našom portfóliu nájdete aj výrobky na hospodárenie s dažďovou vodou. Pri novostavbách legislatíva výrazne podporuje hospodárenie s dažďovou vodou na vlastnom pozemku. Možno ju napríklad nechať vsakovať. Čoraz častejšie k jej využívaniu na zalievanie zelene okolo domu alebo na splachovanie toaliet dochádza aj pri bytových budovách. Riešiť sa to dá spojením menších nádrží, nádržami veľkých dimenzií alebo využitím retenčných galérií.

Chcete zvýšiť akustický štandard Vášho domu?

Nahraďte bežné odpadové potrubie odhlučneným systémom.

Výmena bežného odpadového potrubia za odhlučnené v rámci rekonštrukcie panelových a murovaných bytových domov prebieha štandardne a väčšinou je využitý existujúci priestor a trasy potrubia. Najväčší zmysel má výmena stúpačiek po celej dĺžke, pretože práve tu vzniká najväčší hluk spôsobený vysokou rýchlosťou spalškov. Montáž sa vykonáva pomocou hrdlových spojok s kotvením potrubia aj akustickými objímkami, aby sa v maximálnej možnej miere znížil prenos hluku vibráciami do stavebnej konštrukcie a obmedzil sa tak vplyv akustického mosta.

Čo môžeme ponúknuť SVJ a investorom?

  • Poradenstvo vo fáze projektovania
  • Zaradenie produktov v databáze ÚRS a RTS pre tvorbu rozpočtov
  • Rýchle spracovanie cenovej ponuky a pružná reakci na prípadné zmeny
  • Spoľahlivé a včasné dodávky materiálu
  • Technická pomoc pri montáži a kontrola inštalácie
  • Montážne návody, certifikáty a prehlásenia o zhode na stiahnutie

Technická podpora

Vďaka doterajším skúsenostiam zaisťujeme poradenstvo vo fáze prípravy ako pre projektantov, tak aj pre investorov a montážne spoločnosti a počas realizácie som schopní poskytnúť technickú pomoc.

Súčasťou podpory sú projekčné podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentácia a návody na stiahnutie a taktiež poradenstvo a technická pomoc priamo na stavenisku pri výstavbe.

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com