Rast populácie, priemyselný dopyt a nedostatok vody sú významnými výzvami, ktorým vodohospodárske spoločnosti čelia pri poskytovaní bezpečných a vysokokvalitných služieb. Výstavba a údržba zariadení na čistenie pitnej alebo odpadovej vody vyžaduje plánovanie a riadenie celého komplexu procesov. Vytvorenie účinnej súpravy na úpravu vody, ktorá sa ľahko ovláda a udržiava, vyžaduje starostlivé zváženie špecifikácie materiálu, výrobkov a ďalších súčastí.

Tieto výzvy podporujeme spojením našich odborných znalostí v oblasti riadenia a kontroly médií s vysokokvalitnými systémami na úpravu vody vrátane potrubia, tvaroviek, armatúr a ventilov, doplnených širokým spektrom ovládacích systémov a zariadení na meranie prietoku, ktoré spĺňajú širokú škálu potrieb na úpravu vody.

Plasty sa dnes javia vďaka svojim technickým vlastnostiam a jednoduchou manipuláciou ako najvhodnejšie materiály na prepravu médií, často so životnosťou vyše 100 rokov. Vďaka výrazne nižšej hmotnosti a jednoduchému spôsobu spájania lepením alebo zváraním je práca s nimi jednoduchšia a rýchlejšia. Plasty sú zároveň tvárne a pri montáži umožnia vyššiu toleranciu. Odolnosť voči chemikáliám je najdôležitejším benefitom plastového potrubia. Bez tejto vlastnosti by niektoré moderné aplikácie založené na agresívnych médiách boli komplikovane realizovateľné. Využívanie moderných technológií sa nevyhne ani potrubným systémom. V súčasnosti sa väčšina projektov realizuje s využitím armatúr s elektrickým alebo pneumatickým pohonom a bezdrôtových meraní prietoku. Ďalším krokom vpred sú nové generácie membránových ventilov.

 

Produkty pre úpravne vody

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt

Jan Hnátek
Vedúci divízie priemyselných potrubných systémov
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com