V súčasnej výstavbe rodinných domov pozorujeme niekoľko trendov. Jedným z nich je návrat stavby svojpomocou. Na to sú ideálne výrobky s jednoduchou montážou a možným nákupom napríklad v hobby marketoch alebo menších stavebninách. Medzi také výrobky určite patrí plastový odkvapový systém MARLEY, ktorý bol vyvinutý priamo pre DIY trh. Výrobkom s veľmi jednoduchou montážou sú aj naše sifóny s vlisovaným tesnením, ktoré umožňujú rýchlu montáž bez rizika straty a nesprávneho nasadenia tesnenia, teda prípadných netesností.

Zároveň aj v rodinných domoch sa kladie veľký dôraz na ekológiu a šetrenie s vodou. Česká legislatíva počíta s hospodárením s dažďovou vodou na vlastnom pozemku a využívanie dažďovej vody sa podporuje dotačným programom Zelená domácnostiam, v ktorom možno získať prostriedky na podzemnú nádrž na dažďovú vodu. Už vyše 15 rokov na našom trhu predávame kvalitné plastové monolitické podzemné nádrže GARANTIA a snažíme sa robiť osvetu a vzdelávať v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou.

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com